Global Work työnantajanaHenkilöarviointiKoulutuksetPalkanmaksuaikatauluGlobal Work työntekijän opas

Ota yhteyttä

040 0835 470

info@globalwork.fi

Global Work
Patakallionpolku 37
54260 Lappeenranta

   

Henkilöarviointi

Psykologiset soveltuvuus- ja henkilöarvioinnit antavat aina haastattelua tukevaa tietoa työntekijän soveltuvuudesta tehtävään. Ammattimaisesti toteutettu soveltuvuusarviointi osana rekrytointiprosessia tukee myös työntekijän koko potentiaalin käyttöönottoa heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien.

 

Henkilöarvioinneilla kartoitetaan luotettavin ja monipuolisin menetelmin henkilön soveltuvuutta tehtävään sekä kykyä menestyä siinä. Selvitämme mm. henkilön motivaatiota, ominaisuuksia, kompetenssia ja työtapoja noudattaen psykologien ammattieettisiä periaatteita.

 

Ammattitaitoisesti toteutettu ja raportoitu henkilöarviointi palautteineen luo erinomaisen perustan mm. johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämiselle. Arviointi tukee myös henkilökohtaisessa perehdytyksessä ja työnohjaamisessa sekä työtapojen ja yksilöllisen työssä jaksamisen kehittämisessä.

 

Laki edellyttää, että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja arvioiden tekijät ovat asiantuntevia. Global Workissa henkilöarviointeja tekevät vain ?asiantuntevat ammattilaiset ja käytämme luotettavia henkilöarvioinnin menetelmiä.