Millainen on hyvä työhakemus?

Työhakemuksen ensisijainen tavoite on herättää rekrytoijan kiinnostus ja päästä työhaastatteluun. Työhakemuksessa kerrot työnantajalle kuka olet, miksi haet kyseiseen työpaikkaan ja ennen kaikkea miksi juuri sinut tulisi palkata. Ansioluetteloa koskevat pitkälti ennalta määritellyt muotoilut, kun taas hakemuskirjeessä voit tuoda enemmän omaa persoonaasi esiin.

 

Työhakemuksen laatimisessa on tärkeää ottaa huomioon mihin paikkaan haet. Lue työpaikkailmoitus huolella ja lähde rakentamaan hakemusta sen pohjalta. Mieti tarkasti, mitä haluat kertoa itsestäsi ja osaamisestasi, eli mitä haluat itsessäsi korostaa ja mitä jättää mainitsematta hakemaasi tehtävää ajatellen. Vastaa työhakemuksessa ilmoituksessa esille tuleviin kysymyksiin ja odotuksiin. Kuinka sinä täytät kyseisen työtehtävän vaatimukset? Työnantaja haluaa erityisesti tietää mikä on motivaatiosi kyseiseen työtehtävään ja miksi uskot pärjääväsi hyvin tässä työssä. Mieti vastauksia näihin erityisesti työnantajan näkökulmasta eli mitä lisäarvoa tuot yritykselle.

 

Hyvä työhakemus tuo nämä asiat esille tiiviissä muodossa. Hakemuksen käsittelijällä voi olla useita eri hakemuksia käsiteltävänä jolloin aika yhtä hakemusta kohden jää vähäiseksi. Niinpä hakemuksen tulee olla asiapitoinen ja toistoa tulee välttää. Hakemuksen käsittelijä ei myöskään lue rivien välistä joten esitä asiasi selkeästi ja ytimekkäästi. Hyvä raja työhakemuksen pituudelle on yksi sivu(A4) jaettuna 4-5 kappaleeseen.

 

Jos et täytä aivan kaikkia vaatimuksia mitä työnantaja on ilmoituksessa esittänyt niin mieti miten voisit korvata nämä puutteet. Jos hakemuksestasi nousee esiin heikkouksia tai avoimia kysymyksiä pyri vastaamaan näihin jo etukäteen. Esimerkiksi jos haet koulutustasoasi alempaan työpaikkaan voi työnantaja epäillä motivaatiotasi, joten vastaa tähän kysymykseen jo hakemuksessa.

 

Joskus työpaikkailmoituksessa on pitkä lista vaatimuksia joista lähes kukaan ei täytä kaikkia. Mutta jos uskot pärjääväsi kyseisessä työtehtävässä niin hakemus kannattaa lähettää, joku kyseiseen työpaikkaan kuitenkin palkataan.

 

TYÖHAKEMUKSEN RAKENNE

Työhakemuksen alkuun tulevia tietoja on mm. yhteystietosi, kenelle hakemus on osoitettu, mistä sait tietää avoimesta työpaikasta ja haettava virka/toimi/työtehtävä. Näiden jälkeen tulee työhakemuksen varsinainen sisältö ts. se osa jossa markkinoit itseäsi työnantajalle. Kirjoita selkeät kappaleet ja aloita aina mielestäsi tärkeimmästä asiasta. Voit jakaa nämä tiedot esimerkiksi neljään kappaleeseen.

 

Pyri aina aloittamaan kirje mahdollisimman kiinnostavasti. Kerro aloituskappaleessa miksi haet kyseiseen työpaikkaan. Kuten monessa muussakin asiassa on ensivaikutelma tärkeä. Herätä työnantajan mielenkiinto heti ensimmäisessä kappaleessa ja saa työnantaja vakuuttuneeksi siitä että tämä hakemus todella kannattaa lukea huolella loppuun. Hyvä aloitus voisi olla lyhyt esittely tämänhetkisestä ammatillisesta tilanteestasi jonka jälkeen perustelet miksi juuri tämä työtehtävä tässä yrityksessä kiinnostaa sinua tässä vaiheessa työuraasi. Tuo nämä asiat esille siltä kannalta miten ne tekevät sinusta pätevän hakemaasi työtehtävään.

 

Seuraavaksi voit kertoa osaamisestasi työtehtävään liittyen. Tuo selkeästi esille mitä kaikkea osaamista sinulle on kertynyt aikaisemmista työtehtävistä, opinnoista, harrastuksista tai luottamustehtävistä. Mieti mikä on oleellista osaamista tässä tehtävässä. Huomioi myös että hyvä työhakemus täydentää ansioluetteloa (ja toisinpäin). Useimmiten rekrytoija lukee ensin ansioluettelon ja vasta sitten hakemuskirjeen, joten työhistorian laajamittainen referointi ei hakemuskirjeellä kannata. Sen sijaan kerro osaamisestasi ja taidoistasi tarkemmin: Mitä olet tehnyt ja mitä olet tästä oppinut? Miksi juuri sinä olisit soveltuvin hakija tehtävään? Mitkä asiat motivoivat sinua tehtävässä? Mitä lisäarvoa tuot tullessasi organisaatioon? Kun kerrot kirjeellä taustastasi, keskity olennaiseen. Jos esimerkiksi haetaan muutosjohtajaa, kerro aiemmin vetämistäsi muutosprojekteista, älä niinkään yleisistä tehtävänkuvistasi.

 

Nyt voit kertoa hieman työskentelytavoistasi ja persoonastasi ja kuinka nämä sopivat hakemaasi työtehtävään. Mistä ominaisuuksistasi on hyötyä tehtävän suorittamisen kannalta. Yritä keksiä konkreettisia esimerkkejä missä hyvistä puolistasi on ollut hyötyä. Oikeat esimerkit siitä kuinka olet hyödyntänyt taitojasi ja ominaisuuksiasi aikaisemmissa tehtävissäsi ovat vakuuttavampia kuin pelkkä listaus adjektiiveista jotka kehuvat sinua.

 

Päätöskappaleessa tulee esittää palkkatoive mikäli sellaista on pyydetty. Tässä voit myös tarvittaessa kertoa muista työnhakuusi liittyvistä käytännön seikoista, kuten milloin voit aloittaa tai jos haet vain määräajaksi töitä. Työhakemuksen tarkoitus on saada työnantaja vakuuttuneeksi siitä että sinut kannattaa kutsua työhaastatteluun, niinpä sopivana lopetuksena voit esimerkiksi ilmaista halukkuutesi tulla työhaastatteluun keskustelemaan lisää aiheesta. Lopputervehdykseksi sopii esimerkiksi "Ystävällisin terveisin, oma nimi" tai "Kunnioittaen, oma nimi".

 

Pyri hakemuksessasi oikeakielisyyteen ja muodosta johdonmukaisia lauseita. Anna jonkun toisen henkilön lukea kirjoittamasi teksti mahdollisia korjauksia ja muutoksia silmällä pitäen.

 

Liitteeksi laitetaan ansioluettelo. Ansioluettelon ja työhakemuksen erona on, että ansioluettelon sisältö ja rakenne on tarkemmin määritelty kun taas työhakemus voi olla hieman persoonallisempi.

 

VAPAAMUOTOINEN TYÖHAKEMUS

Vapaamuotoinen työhakemus on markkinointikirje työnantajalle jossa kerrot mitä voit tarjota yritykselle. Sen ei tarvitse noudattaa mitään virallista kaavaa vaan se on enemmän kirjeen tapainen. Voit tehdä vapaamuotoisesta työhakemuksesta myös persoonallisemman jotta jäät paremmin työnantajan mieleen. Kerro miksi haet kyseiseen yritykseen töihin, mitä osaamista, kokemusta ja taitoja sinulla on tarjottavana ja minkälainen olet työntekijänä. Tee hakemus josta selviää kaikki oleellinen nopeasti ja selkeästi, työnantajalla tuskin on aikaa tai kiinnostusta lukea kovin pitkiä sepityksiä.

 

MUISTILISTA HYVÄLLE TYÖHAKEMUKSELLE

* Markkinoi itseäsi lyhyesti ja iskevästi. Miksi juuri sinä olisit soveltuvin hakija tehtävään? Oleelliset asiat on hyvä tiivistää ja hakemuskirjeen tulisi mahtua yhdelle A4-sivulle.

 

* On laadittu juuri haettavaa tehtävää varten. Hanki lisätietoa: Mitä työnantaja todella tarvitsee, toivoo, odottaa ja minkälaisia tietoja ja taitoja juuri sinä voit tarjota.

 

* Herättää positiivisia mielikuvia sinusta. On myyvä, selkeä, helppolukuinen, ulkoasultaan siisti ja viimeistelty. 

 

* Sisältää olennaisia tietoja hakijan pätevyydestä ja sopivuudesta tehtävään.

 

* Kerro nykytilanteestasi. Miksi olet työnhaussa ja mikä tässä tehtävässä herätti kiinnostuksesi? 

 

* Millainen koulutus sinulla on? Mitä olet aikaisemmin tehnyt? Jos olet jo konkari, aloita kertomalla kokemuksestasi ja osaamisestasi. Jos olet vasta urasi alussa, kannattaa aloittaa esimerkiksi pätevöittävästä koulutuksesta.

 

* Mitä juuri tähän työhön sopivaa kokemusta ja taitoja olet aikaisemmista työpaikoistasi hankkinut? 

Älä keskity pelkään substanssi-osaamiseen, vaan kerro myös millainen olet ihmisenä. Millaisia sellaisia henkilökohtaisia vahvuuksia sinulla on, jotka ovat mielestäsi hyödyksi hakemassasi tehtävässä?

 

* Kerro myös palkkatoiveesi, erityisesti jos työnantaja on sitä ilmoituksessa pyytänyt. Palkkatoivetta ei kannata ylimitoittaa. Liika vaatimattomuus saattaa herättää epäilykset todellisista kyvyistä ja palkan nostaminen työllistymisvaiheessa voi olla vaikeaa. Mikäli olet epävarma palkkatasosta tai tehtävän todellisesta vaativuudesta, voit kirjoittaa hakemukselle myös palkkahaitarin, jonka puitteissa olet valmis neuvottelemaan. Jos olet vaihtamassa työpaikkaa, antaa uuden tehtävän palkkaukselle hyvää osviittaa antaa nykyinen palkkasi, johon voit palkkatoiveesi suhteuttaa hakemasi uuden työn haastavuuden mukaan. Yleisestä palkkatasosta saat osviittaa erilaisista palkkatutkimuksista ja liitoista.

 

* Muista liittää ansioluettelo/ CV liitteeksi, sekä tutkinto- ja työtodistukset (pyydettäessä).

 

Lataa malli:

Työhakemuspohja