Millainen on hyvä ansioluettelo, eli CV?

Ansioluettelo, eli CV (Curriculum Vitae) on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja. Ansioluettelo laitetaan työhakemuksen liitteeksi ja se on yleiskatsaus hakijan työkokemukseen, koulutukseen ja muihin taitoihin. Sen tarkoitus on tuoda ilmi työnantajalle hakijan pätevyys haettavaan työpaikkaan.

 

Ansioluettelon tekoon ei sinällään ole mitään yhtä oikeaa kaavaa, vaan ansioluettelon sisältö riippuu paljon alasta, haettavasta työtehtävästä ja omista vahvuuksista. Hyvä CV onkin aina räätälöity haettavan työpaikan ja omien vahvuuksien mukaan. Hyvästä ansioluettelosta näkee että hakija on tutustunut yritykseen ja työtehtävään etukäteen ja miettinyt niitä taitoja joilla pärjäisi kyseisessä työssä. Työtehtävän mukaan muokattu cv myös antaa hakijasta motivoituneemman ja innostuneemman kuvan kuin jos cv:stä paistaa läpi että se on tehty toista työpaikkaa varten.

 

Ansioluettelosta rekrytoija näkee yhdellä silmäyksellä kaiken oleellisen: henkilötiedot, koulutuksen ja työkokemuksen. Ansioluettelossa selkeys on valttia ja sen tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Ulkoasun ja kirjoitustyylin tulee olla kaavamainen ja asiallinen. Tämän suhteen ei ansioluettelossa kannata ottaa liikaa vapauksia. Ansioluettelossa tulee myös pysytellä faktoissa, työhakemuksessa tai työhaastattelussa voit tuoda enemmän persoonaasi esiin. Keskity ansioluettelossa siis työkokemuksen, koulutuksen ja muun oleellisen osaamisen esittelyyn.

 

Ansioluettelossa tiedot esitetään aina käänteisessä aikajärjestyksessä: viimeisin työkokemus, koulutus tai muu ansio tulee ensimmäiseksi.

 

MITÄ TIETOJA ANSIOLUETTELOON?

Mieti mikä on sellaista tietoa mikä saattaisi kiinnostaa työnantajaa ja jätä epäolennaiset seikat pois. Tiedot kannattaa myös laittaa siihen järjestykseen että vahvuudet tulevat ensin. Esimerkiksi vastavalmistuneella se on luultavasti koulutus, mutta jo pitkään työelämässä olleella ensisijainen syy palkata sinut on työkokemus. Omaa osaamistaan ei kannata liioitella, mutta ei myöskään aliarvioida.

 

HENKILÖ- JA  YHTEYSTIEDOT

Nämä on hyvä mainita ensimmäiseksi. On tärkeää, että yhteystiedot ovat helposti saatavilla, jotta työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä lisäkysymyksiä ja mahdollisen työhaastattelun sopimista varten. Ilmoita ainakin etu- ja sukunimesi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika. Voit myös halutessasi ilmoittaa syntymäpaikkasi ja siviilisäätysi (naimisissa/naimaton).

 

PROFIILI

Profiili on lyhyt esittelyteksti itsestäsi ja tavoitteistasi heti ansioluettelon alussa. Tämä on hyvä paikka saada hakemuksen käsittelijä kiinnostumaan sinusta ja katsomaan loputkin hakemuksestasi. Esittelyssä voit kertoa esimerkiksi mikä sinua motivoi työssä tai mitkä ovat vahvuuksiasi hakemaasi tehtävää ajatellen. Muista, että ansioluettelon tarkoitus on vastata rekrytoijalle kysymykseen, miksi juuri sinut pitäisi valita työhaastatteluun.

 

KOULUTUS

Järjestele suorittamasi tutkinnot uusimmasta alkaen. Merkitse ainakin oppilaitoksen nimi, tutkinto, opintolinja/suuntautuminen/pääaine ja valmistumisvuosi. Voit myös mainita esimerkiksi lopputyön aiheen sekä tutkintoon kuuluneet projektit ja työharjoittelut, mikäli arvelet niistä olevan hyötyä haettavan työpaikan kannalta. Mikäli opintosi ovat yhä käynnissä, kannattaa arvioida valmistumisen ajankohta ja kertoa myös milloin olisit valmis päätoimiseen työskentelyyn. Voit myös kertoa uratavoitteesi koulutuksen taustalla, mikäli olet sellaisia itsellesi asettanut.

 

KURSSIT JA MUUT OPINNOT

Tutkintojen lisäksi voit mainita suoritetut kurssit ja muun hankkimasi koulutuksen, kuten hygieniapassin, tulityökortin ja muut vastaavat työluvat. Merkitse milloin olet suorittanut kurssit ja kuinka kauan luvat ovat voimassa. Vain haettavan työtehtävän kannalta oleelliset kurssit kannattaa mainita, esimerkiksi hygieniapassista ei liene paljoakaan hyötyä toimistotyössä.

 

TYÖKOKEMUS

Järjestele työkokemuksesi uusimmasta alkaen. Merkitse työpaikan nimi, työtehtävä ja työsuhteen kesto ainakin kuukausien tarkkuudella. Kuvaile tarkemmin kyseessä olevan alan työpaikkojen työtehtäviä ja vastuitasi, muista riittää pelkkä maininta. Mikäli olet edelleen työsuhteessa voit myös lyhyesti mainita, miksi olet etsimässä uutta työtä tai jos työsuhteesi on jo päättynyt, voit kertoa miksi näin kävi. Mikäli sinulla on työhistoriassasi hetkiä, jolloin olet ollut pois työelämästä, on taukojen syyt hyvä avata. Mikäli olet matkustellut pidempään, opiskellut tai saanut perheenlisäystä, kannattaa näistäkin mainita.

 

KIELITAITO

Kielitaidossa kannattaa eritellä kirjallinen ja suullinen osaaminen ja kuvata osaamista laajemmin pelkän ”äidinkieli, erinomainen, sujuva, perusteet" tai ”kiitettävä, hyvä, tyydyttävä” -asteikkojen sijaan. Voit halutessasi mainita jos olet käyttänyt jotain kieltä esimerkiksi aikaisemmassa työssäsi tai ulkomailla opiskellessasi.

 

IT - TAIDOT

Mitä ohjelmistoja osaat käyttää ja kuinka olet niitä työssäsi hyödyntänyt. Kaikkia mahdollisia ohjelmia ei tarvitse mainita, vain ne joita arvelet tarvitsevasi työssä. Voit kertoa IT-osaamisestasi lyhyesti tai laajemmin riippuen haettavasta työtehtävästä. Vältä termiä ATK (automaattinen tietojenkäsittely) puhuessasi tietotekniikkaan liittyvistä taidoistasi, sillä termi on vanhentunut.

 

AJOKORTTI

Ajokorttiluokka jos haettavassa työpaikassa sitä vaaditaan.

 

ASEVELVOLLISUUS

Vapaavalintainen tieto mutta nuorten kohdalla työnantajaa voi kiinnostaa joutuuko hakija poistumaan tulevaisuudessa 6-12kk asevelvollisuutta suorittamaan. Maininta asevelvollisuuden suorittamisesta riittää. Jos olet hankkinut jotain erityisosaamista asevelvollisuutta suorittaessasi, se kannattaa mainita.

 

HARRASTUKSET JA MIELENKIINNON KOHTEET

Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet jotka liittyvät haettavaan työpaikkaan. Miten ne ovat kehittäneet osaamistasi?

 

TAVOITTEET

Voit kuvata uratavoitteesi lyhyesti. Millaiset ovat tulevaisuuden suunnitelmasi työurasi suhteen? Mikä on motivaatiosi ja kehittymishalusi kyseisellä alalla? Tämä on vapaavalintainen kohta mutta työnantajaa voi kiinnostaa pidemmän tähtäimen tavoitteesi alalla työskentelyn suhteen.

 

SUOSITTELIJAT

Mahdolliset suosittelijat tähän. Suosittelijan nimi, titteli ja yhteystiedot (tai "suosittelijan yhteystiedot annetaan pyydettäessä").

 

YHTEENVETO

Ansioluettelo on hakemuksen tärkein osa. Siitä työnantaja näkee "pähkinänkuoressa" pätevyytesi työtehtävään. Hyvä cv on tasapainossa niin että tekstiä on kohtuudella (korkeintaan kaksi A4 sivua) mutta siitä selviää kuitenkin kaikki oleellinen. Tehdessäsi ansioluetteloa ajattele asiaa aina myös hakemuksen käsittelijän kannalta. Vastaa ansioluettelossa ja hakemuksessa työpaikkailmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja kysymyksiin ja kuinka sinä täytät ne. Muista myös että nykyään työnantajalla voi olla jopa satoja hakemuksia käsiteltävänä, minkälaisen hakemuksen itse haluaisit vastaanottaa tässä tilanteessa? Lyhyt ja ytimekäs on siis paras vaihtoehto jaarittelun sijaan.

 

Lataa malli:

Ansioluettelopohja